• Khách hàng có thể thanh toán sau khi nhận hàng.
  • Khách hàng có thể thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng

    Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam VCB chi nhánh Thành Công 

    STK : 0451000465168

    CTK: TRẦN THỊ THÚY MIỀN